Documento sin título

 

EDUCACIÓ VIAL

 

La policia local imparteix cursos d'educació vial als centres educatius i en diferents èpoques de l'any perquè la gent, especialment els més joves, prengui consciència que la circulació és un problema que ens afecta tots: al vianant, al que va en cotxe, bicicleta o monopatí. No podem anar per allà on volem, ni deixar el vehicle estacionat a qualsevol banda perquè el poble és de tots i tots ens hi hem de sentir bé i a gust.

 

Quin serà el nostre comportament a la via pública?

•  Si som vianant:

Pels carrers:

•  Pels carrers caminarem per la voravia, sense córrer.

•  Abans de creuar obeirem, per aquest ordre:

•  Els senyals dels agents de policia

•  Semàfors (en verd)

•  Pas de vianants

•  Abans de baixar de la voravia mirarem a la nostra esquerra i a la nostra dreta per si s'acosta qualque vehicle.

•  Sempre sortirem del vehicle per la part més propera a la voravia.

•  Abans d'obrir les portes del nostre vehicle mirarem que no vengui cap altre vehicle.

 

Per carreteres:

•  Caminarem per la vorera per la part esquerra de la via.

•  Si anam en grup, caminarem en fila índia.

•  Si fa fosca, portarem llanternes i elements reflectants a la nostra roba per tal que ens vegin d'enfora.

•  Si volem creuar, ho farem a una recta on hi hagi visibilitat. Mai no ho farem dins una corba.

 

•  Si som conductor de bicicleta:

•  Durem sempre els casc de protecció al cap.

•  Circularem sempre per la dreta, el més a prop possible a la voravia si circulam pels carrers, i de la vorera, si ho feim per carretera.

•  Circularem en fila índia si anam en grup.

•  No durem coses penjades al manillar. Usarem la cistella de la bicicleta o una motxilla penjada a l'esquena.

•  Usarem vestimenta de colors vistosos i, si fa fosca, durem elements reflectants.

•  No conduirem la bicicleta amb auriculars.

 

•  Si som passatgers:

•  Ens comportarem de forma adequada, sense molestar el conductor.

•  No obrirem les portes mentre circulam.

•  Baixarem per la part més propera a la vorera.

•  No llençarem objectes a l'exterior del vehicle.

•  Sempre usarem el precinte de seguretat (cinturó).

•  Si som menors de 12 anys, viatjarem als seients de darrera i si portam nadons, aquests aniran asseguts a les cadiretes adients.

 

 

Policia local

Plaça Major, 12

07650 – Santanyí

Telèfon: 971 65 30 02

Sergent: Jaime González

 

Plaça Ibiza, s/n

07660 - Cala d'Or

Telèfon: 971 64 35 20