SERVEIS LINGÜÍSTICS

Aquests són els serveis més usuals que pot oferir-vos el servei lingüístic:

  • 1. Assessorament lingüístic. Resposta directa per aclarir dubtes lingüístics, ja sigui per telèfon, fax, correu electrònic o personalment. Segons la complexitat de la consulta, la resposta serà immediata o contestada posteriorment.
  • 2. Assessorament sobre traducció. Informació sobre aspectes concrets de la traducció de documents i sobre els recursos que hi ha al mercat per facilitar-vos-la.
  • 3. Informació sobre cursos de llengua catalana. Informació sobre els cursos de català per a adults que s'ofereixen al municipi i al conjunt de les Illes Balears (per a catalanoparlants i no catalanoparlants, per a estrangers, per a pares i mares...).
  • 4. Informació sobre els recursos existents per aprendre català. Centres d'autoaprenentatge, material en suport informàtic, material accessible a través d'Internet, ...
  • 5. Punt informatiu de la Junta Avaluadora de Català. Informació sobre certificats, nivells, calendari de proves, homologacions, llistes d'admesos i exclosos, resultats... Matrícula de les diferents convocatòries.
  • 6. Informació sobre drets lingüístics. Resposta a consultes relacionades amb els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears.
  • 7. Informació sobre tràmits administratius. Orientació sobre tràmits administratius diversos relacionats amb la normalització lingüística: què cal fer per inscriure el nom en català, correcció dels llinatges, acollir-se a ajuts...
  • 8. Borsa de correctors, traductors i professors de català. Borsa de llicenciats en filologia catalana que s'ofereixen per fer feines relacionades amb la seva professió. Recepció de demandes per contactar amb aquests professionals (servei d'intermediació).