Què és Ciutats Amigues de la Infància?

El programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) pretén contribuir a millorar les condicions de vida dels nins, nines i adolescents, mitjançant la promoció i la implantació de polítiques municipals que garanteixin el seu desenvolupament integral.

Es tracta d’un programa impulsat per UNICEF que fixa com a fita prioritària el respecte i l’aplicació en les polítiques, normes i programes municipals els drets de la infància, inclosos en la Convenció sobre els Drets del Nin (CDN). La CDN esdevé un tractat internacional que recull els drets de la infància i suposa el primer instrument jurídicament vinculant que reconeix als infants com a subjectes i defensors dels seus propis drets.

Seguint aquestes directrius, el programa CAI planteja diferents objectius, entre els que destaquen els següents:

  • Impulsar la creació de Plans d’Infància Municipals
  • Promoure la participació dels nins i nines en la vida pública municipal mitjançant el Consell d’Infància
  • Impulsar el desenvolupament de polítiques municipals encaminades a afavorir l’aplicació de la CDN
  • Promoure el treball en xarxa d’UNICEF Comitè Espanyol amb les entitats locals