Actuacions realitzades al municipi en el marc del programa cai

Des del Grup Municipal de la Infància i l’Adolescència han anat sorgint propostes d’actuacions per desenvolupar en els diferents nuclis de població del municipi, amb l’objectiu prioritari de millorar la qualitat de vida dels més joves. Les propostes, sotmeses a la validació del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, una vegada aprovades s’han anat duent a terme.

Entre les actuacions realitzades podem destacar:

  • Pacificar el trànsit al carrer Antoni Vadell de Calonge

  • Millorar el manteniment de les zones d’oci infantil de tot el municipi.

  • Millorar l’estat de l’skate park de Santanyí

  • Construcció de noves aceres a s’Alqueria Blanca per millorar la seguretat i l’accés a l’escola

  • Renovació de la Plaça Costa de Cala d’Or eliminant barreres arquitectòniques

  • Millora de la convivència en els espais públics

  • Ampliació del carril bici

  • Millora dels centres escolars

  • Obertura del centre de salut de Cala d’Or les 24 hores

  • Etc...