Els òrgans de participació

La participació és un dels pilars bàsics del programa CAI. Aquesta participació, que implica tant als joves com també a adults, s’articula mitjançant els 2 òrgans que es descriuen a continuació.

Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència

Es tracta d’un òrgan on únicament hi prenen part alumnes representants de tots els centres educatius del municipi. Aquests representants, prop de 50 en total, són escollits pels propis alumnes dels centres i es van renovant anualment, substituint aquells membres que canvien de centre pel fet de superar els cursos corresponents.

Les reunions d’aquest òrgan serveixen per que els alumnes dels diferents centres i nuclis de població es coneguin entre ells i posin en comú les idees que creuen necessàries per millorar tant els seus nuclis com el municipi en general. Però aquestes trobades serveixen, especialment, per fomentar la cultura participativa entre els més joves, ajudant a que coneguin els mecanismes democràtics i valorin la importància d’implicar-se, tenir en compte les idees dels altres i prendre decisions.


 

Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència

Aquest òrgan és un grup heterogeni format per un total de 16 membres, 6 dels quals són alumnes provinents del Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència, elegits i validats pel propi Grup. La resta de membres són, per una banda, representants de l’Ajuntament de Santanyí i, per altra banda, adults provinents de diferents sectors del municipi que guarden una relació directa amb el col·lectiu de joves i infants

El Consell Municipal és un dels principals elements vertebradors del programa CAI, i entre les seves funcions destaquen la comunicació entre l’Ajuntament de Santanyí i els representants dels joves del municipi. A més, aquest òrgan serveix per posar en comú les propostes sorgides des dels infants amb les línies d’actuació del consistori així com també és el responsable de validar les actuacions proposades.