El programa CAI a Santanyí

Primeres passes: Pacte per la Infància i premi pel Dret de la Infància a la Participació

Assolir la distinció que atorga UNICEF implica un treball continu i permanent a favor dels infants i adolescents del municipi, així com haver realitzat accions prèvies en aquesta mateixa línia abans de poder assolir la distinció.

En aquest sentit, dia 18 de maig de 2011, tots els representants polítics de l’Ajuntament de Santanyí signaren el Pacte per la Infància promogut per l’Associació La Veu dels Infants, on es comprometeren a implantar mesures que afavorissin el benestar de joves i infants en el terme municipal. A partir d’aquest compromís, s’engegaren una sèrie d’actuacions per tal que el municipi pogués arribar a formar part del programa CAI d’UNICEF.

El mes de novembre de 2012, en el marc del VI Certamen de Drets de la Infància i Política municipal celebrat a Màlaga i organitzat per UNICEF Espanya, l’Ajuntament de Santanyí va ser premiat en la categoria del Dret de la Infància a la Participació, gràcies al projecte “Crea el teu espai de trobada a Cala Figuera”. Aquest premi reconeix aquelles actuacions en les que s’ha atorgat un paper prioritari a la participació de los nins, tant en el seu disseny com en la seva execució i avaluació.


 

Actuacions a favor dels infants

Al llarg dels mesos vinents, des de l’Ajuntament de Santanyí en col·laboració amb diferents entitats com l’associació La Veu dels Infants, s’anaren impulsant diferents iniciatives que implicaven als més joves del municipi, fomentant la seva participació i conscienciació.

El mes de novembre de 2012, un grup de nins de diferents nuclis del municipi assistiren per primera vegada i com a oients al Plenari Infantil de les Illes Balears, celebrat al Parlament. Aquests infants van exercir com a representants de tots els joves del municipi en un acte on pogueren conèixer iniciatives realitzades en altres indrets de Balears a favor dels més joves.

Altres accions que desenvolupades en el municipi de Santanyí al llarg de 2012 i 2013 són la celebració del Dia de la No Violència i la Pau; la posada en marxa del programa del Policia Tutor per informar, vigilar i prevenir als joves i adolescents; el projecte d’Espai per a mares i pares, diferents tallers de conscienciació ambiental i educació vial; concursos de dibuix per fomentar la creativitat o la concessió de beques per a mobilitat als estudiants.

Entre aquestes accions s’ha de destacar l’aprovació del reglament del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, un dels principals òrgans de participació que sorgeixen del programa CAI.


 

La declaració CAI

Al llarg de l’any 2014, Santanyí continuà realitzant les tasques necessàries per assolir el reconeixement CAI. Entre altres accions, donà l’impuls definitiu a la participació creant els 2 òrgans de referència: Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència, integrat per alumnes de tots els centres educatius del municipi, i el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, format per alumnes i representants de totes les àrees relacionades amb infància i joventut de Santanyí (polítics, mestres, associacions, personal sanitari, etc.).

Amb els òrgans constituïts, els més joves han anat fent propostes d’actuacions que consideren necessàries mitjançant el Grup Municipal per, posteriorment, traslladar aquestes propostes per a la seva aprovació al Consell Municipal.

Fruit de les accions desenvolupades i la documentació tècnica necessària elaborada, dia 7 de novembre de 2014 l’Ajuntament de Santanyí va rebre a Guadalajara la distinció CAI de mans d’UNICEF pel període 2014-2018.

Des d’aleshores s’ha continuat treballant a favor dels infants i adolescents, desenvolupant les accions que els mateixos joves han anat proposant mitjançant els canals que facilita el programa CAI. Algunes de les primeres actuacions van ser la millora dels parcs infantils de Calonge i Cala d’Or, la reparació i condicionament de l’skate park de Santanyí i la millora de les aceres i l’accessibilitat a l’escola de S’Alqueria Blanca.

A més de les accions concretes, també s’ha seguit assistint anualment als Plenaris Infantils de les Illes Balears al Parlament, on una vegada Santanyí ha estat distingit, ha participat activament realitzant ponències i explicant l’experiència participativa i les diferents accions realitzades davant joves d’altres municipis de les Illes.