OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER SES PUNTETES DE CALA D'OR
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
24 de juliol de 2014
Arxius adjunts:
ACTA DE MESA DE CONTRACTACIÓ (92 KB)
Data publicació a la web: 3 de setembre de 2014
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 12cf7456cdb54f56af6e7e4d8ed630a388975b22
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 29 d'agost de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació obertura sobre C
Emprenta digital SHA1: 8aa641208023b786a5085d462936acf81acd067f
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE B (80 KB)
Data publicació a la web: 27 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: dd49e3f116315d3612b7dcaa323f68f43e2ee929
AVÍS ALS LICITADORS (25 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: befa6351ad96d213f1c55f63802a7cdba807ef54
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (26 KB)
Data publicació a la web: 19 d'agost de 2014
SUSPENSIÓ DE MESA DE CONTRACTACIÓ
Emprenta digital SHA1: 2f5691b2dd2e4723ba2bedda062ae513ec1c04dd
AVÍS DE RECTIFICACIÓ D'ERRADES MATERIALS (64 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: c1fb5ee0e2ae0057ff53e7304c1b54d083e29500
PLEC DE CONDICIONS (547 KB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: bdf6c7caa9ac90bb6f7a33131f97a7c102f28fd0
PLANOLS (1.78 MB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 5f3356b74f98a3aa5441d272f0b39250e1e136b5
MEMORIA (1.96 MB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 6437a989f262e78436b362cd9ec1f3558bff416f
LICITACIO BOIB (120 KB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 964b384a908a88c2d4cb78a7e4ec5e231e46e288