Explotació d'instal.lacions temporals a la platja del caló dels Homes Morts del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
13/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 d'agost de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 d'agost de 2014
Arxius adjunts:
Anunci BOIB de la licitació (134 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: ae49ce03f480b16c03b6d380837bef12ca469c72
Plec de condicions administratives particulars (376 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: d300d03a6164edd282731348ab7462d7bec50d21
Plec de condicions administratives específiques (69 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 3c29503eabf0ecd3ab6640619049d39a157e450b