Remodelació de la plaça Antoni Costa del nucli de Cala d'Or del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
7/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de setembre de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 d'agost de 2014
Arxius adjunts:
Anunci d`Adjudicació Plaça Antoni Costa (332 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: b014f71a6211d05ae20bf49597864dc0830e40a0
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ proposta d'adjudicació (146 KB)
Data publicació a la web: 16 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 133acc98ce1eab509d5b117b9ef4ea8a1badf595
AVÍS ALS LICITADORS (21 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 13e31bf989c2ffff51d546bcca394712cc8d55b5
AVÍS DE RECTIFICACIÓ D'ERRADES MATERIALS (64 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: bb7f28d4ced70c9c2dde2db29f480341e95db253
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ (84 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 6deb1e2e40a4c5b4cc623a94c3c21db325b5ded0
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (22 KB)
Data publicació a la web: 29 de setembre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: ed63df124f0d6e4a002c8296e74646cfb5c06825
AVÍS ALS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 18 de setembre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 5f61981e5f7b6214c96bc550f717d5c27ad5086f
AVÍS ALS LICITADORS (26 KB)
Data publicació a la web: 4 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 6809cfb72d1794a433a008f3542548e700c1a579
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (80 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: d78a5d842c17f0bcb47984ece870d5d9941eae7e
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: dbb1782b9adf912ae69ece4a8d63d32c4fdba1b8
AVÍS DE RECTIFICACIÓ PLAÇA COSTA 2 (107 KB)
Data publicació a la web: 2 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 732c83d6fad0f0bb3f32fc68b6a8a02ce2d387b9
Memòria del Projecte (2.06 MB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 0f61402f7d4735320903564eb4613bf082fdaa93
Anunci de licitació del BOIB (85 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: c42515b5da9afddeca623aeeeec1de56a7098b42
Proyecto básico y de ejecución (2.39 MB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 384449e635a8f514ca634903aa16a1e0a2c483a3
Plec de condicions (537 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: e1aa42b5656c1526ba4b6a3d4819e69fa6413c29