Enllumenat públic del sector caló d'en Boira (zona c/ sa Medalla)
Número d'expedient:
12/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de setembre de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 d'agost de 2014
Arxius adjunts:
ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (88 KB)
Data publicació a la web: 22 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 42dae3f95213139174232013cc7f723a9bdbf5a1
AVÍS ALS LICITADORS (26 KB)
Data publicació a la web: 18 de setembre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: 9bf78f727f07d9ce313801f2845b7bdf86ef180d
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (74 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 35c2b1003b75d5185e017346c1f97c482eb87a1f
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (25 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2014
Convocatòria de Mesa per obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: 2847bcfca565c3861561c00b885d4395808265ce
AVÍS ALS LICITADORS (27 KB)
Data publicació a la web: 4 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 3a0f7517d4d86fefe1230c9550ee36e2e0befd27
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (37 KB)
Data publicació a la web: 18 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: ac65b253bdc883f285749d43bfc3965c34ccf27d
Projecte (3.63 MB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: c1aa53a8a0814255daba569576db3127d47724ba
Plec de condicions (517 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 4610c1c175c65cadd1b727f2d63999787ca430a1
Anunci de licitació BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 38e2616d176060ce8d60a69a5c1578c2d24af43e