Millora integral de l'enllumenat públic del nucli urbà de s'Alqueria Blanca
Número d'expedient:
11/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de setembre de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 d'agost de 2014
Arxius adjunts:
ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIO (74 KB)
Data publicació a la web: 22 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: e8cba761431d36d2927c4e8a66d594daf78f7ca2
AVÍS ALS LICITADORS (25 KB)
Data publicació a la web: 18 de setembre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: 3e83ca95a4fe0479af2a7fa8222b5c26b6f46689
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (27 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 6b611ca941ac54b503efdc083ad6323d3390ea68
Anunci de licitació del BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: b424270a8dd355fc6a6724c00b3330364de3f76d
Plec de condicions (509 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: af2c25f9f483735d41a4a21da632a235b5bc9c64