Reforma i condicionament de l'espai urbà de Sa Porta Murada de Santanyí
Número d'expedient:
8/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
9 d'octubre de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
15 de setembre de 2014
Arxius adjunts:
Anunic d´Adjudicació Sa Porta Murada (332 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: d881b66d4273bdb07f38590b2d2fd999038ba381
Acta de la Mesa de contractació prpoposta d'adjudicació (141 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: d22a3c9e02349883e647293f3f0ef2357c9c2cc3
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ obertura sobres C (180 KB)
Data publicació a la web: 30 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 90315092abd7fe77c0fc6e670d8f134bb50fabcc
Avís als licitadors (245 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: a9be9a883088a07a85f18a8c274472293cec15be
Avís als licitadors proposta adjudicació (215 KB)
Data publicació a la web: 12 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 17187daac3efbe8110a6658bc65902dfaabef3ef
Acta de la mesa 2 (148 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 09879a45825ed04c44d86c3e1acfb0dc3e8273da
Avís a tots els licitadors (70 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 4e4efecc3bce7f43db4ea8c1fe8e91b1a68dde21
AVÍS ALS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2014
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 08c0c19dba59506199b999808fbe13b474f903db
Plànol construccció (2.14 MB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: f2c72d0ffafe1fc4408259e94d5e7816067d6e19
Plànol instal.lació (1.51 MB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 7b7cab0ae98342f10f1382d72b8430178469bf37
RECTIFICACIÓ DE LA MESA DE DATA 16-10-14 (120 KB)
Data publicació a la web: 17 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 29b83932009666c3925fb08710269f21798f51ff
ACTA DE LA MESA DE CONTRACIÓ SOBRE A (143 KB)
Data publicació a la web: 16 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 25fb054d2c6127b94720c9a319081197389cafcb
AVÍS ALS LICITADORS (27 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2014
Suspensió de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: ce973712217a70855cf59f0fd53835c00fc2269c
Residus projecte (37 KB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 5efc763abfd9be4808259339cf3dbef65eee43fc
Pressupost (256 KB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 8d939c0a8d8ec20f96c129702163934b360fec38
Memòria projecte (1.83 MB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 53d9f4e50622ba655da90a89ac79bae7e5c71379
Annexes del projecte (2.17 MB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: a312b44618090d82c58c833e5fa5797c5c2af30f
Pànol urbanització (2.28 MB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 4015ee811cfe1768d023529de914f1d8f83a30d8
Anunci de licitació del BOIB (134 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: cf5538b8af5a0cd31549e71fbd06855b1e2802be
Plec de condicions (540 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 153d299b289ae0e73e3bb398964f3c066e085f5d