Reforma, amplicació i instal·lació esportiva de Santanyí
Tot seguit teniu tota la informació:

PROJECTE ACTIVITATS

PROJECTE OBRA
Número d'expedient:
9/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 de novembre de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
23 de setembre de 2014
Arxius adjunts:
Anunci d`Adjudicació Instal.lacions Esportives a Santanyí (463 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: ede3c8f08ce7b40e7d70cda5c1859ffb1f9472a9
ACTA DE LA MESA DE CONTRAC. SOBRE opertura C (153 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: a976a7fdd7757a783f3be8ba8e02254430acb695
Acta de la mesa apertura sobre C (253 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 4a30c36fe7d062dc31b44e21ae4cd56bb793d96a
ACTA DE LA MESA apertura sobre B (148 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 66b9f614a5034e8c95729f5498b5ad5cfc568f22
Avís a tots els licitadors (253 KB)
Data publicació a la web: 19 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 1304c641db7ffc82c76d8fc03e107435b6062930
Avís de rectificació (261 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: bd846a662ee3bb355407db0c3c4244e93c65e943
Aclaración del Presupuesto Projecto de reforma y ampliación Inatalación Deportiva Municipal (108 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 0a8b1909c2cdbb92d13e295d2bb238390d42a15d
1306 Características del contrato (2.38 MB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 4a83afcd2414e0c17b97c553e1683da3ed16577f
Plec de condicions (421 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: d495b3295e40b855c9ba6893e8aa6f242ad857a4
Anunci licitació (96 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: ed6a8079a32e71733761a93cb951f28c7d9e0011
ANUNCI BOIB EXPOSICIÓ DE PROJECTE (115 KB)
Data publicació a la web: 23 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 864d949e918ea45a91a482d00b05c23e95103d0c