Remodelació de la plaça sa Quintana del nucli de Son Moja
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
1 de desembre de 2014
Data publicació a la web:
4 de novembre de 2014
Arxius adjunts:
Anunci d`Adjudicació Son Moja (344 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 597cb7703d801fd7ec746a6a9b8b10e31bdbc869
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ obertura sobres C definitiva (167 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: bcc71797ae21e48e7917b2ebb58666503e51e18b
AVIS LICIADORS APERTURA SOBRE C (314 KB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 4b0d1fe1ad52507b5ddb6ac198849b4a2bc95e12
Avís (256 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: b4cd5cbd7be82c0c24476f7cd251ef95562d8666
Anunci de licitació (821 KB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 8d6ca4bb34a073310ab28eb385f36a0c3da654b2
Projecte definitiu 2a part (3.67 MB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 0ba08ebd4e2931c5faebea21c344173a9fb09107
Projecte definitiu 1a part (4.21 MB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: d7600c0fef4324adffbd3e5bf97d1b98c08f7e85
Plec de condicions (414 KB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: aadf5ba78b4652e6789a66c4e8b9598cc30d75d5