Obres del carril bici i passeig de vianants des de Cala Figuera fins a Cala Santanyí
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de gener de 2015
Data publicació a la web:
30 de desembre de 2014
Arxius adjunts:
CONTRACTE (16 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 4c3ebf111e1c847ad980776b647ce74c4cb1449a
Acta de la mesa proposta d'adjudicació (156 KB)
Data publicació a la web: 4 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: f8ff5d7ed868e4154dd7150080fbb262c2a9eab3
Licitació per procediment obert (448 KB)
Data publicació a la web: 2 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: ff3e44307f67c3932be1925fb79918060ee56c00
Avís als licitadors (257 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 43e8e7a4178a77b44dd6fed9eed38c6b170170e6
Acta de la mesa obertura sobres C (171 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 8d412069a7b402a6c39151c374423a71656da085
Avís als licitadors obertuta sobres C (108 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 9dcc693bf729465c60a2c935c05533683e014a5f
Acta de la mesa obertura sobre B (144 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: f373c6992869b2a8de3a429f8e824c2bd8c7e029
Anunci licitació (95 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 6244efca5c3d8be7afe4692457717920e6b534c1
Acta de la mesa documentació administrativa (136 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: ee7b6284e18f367f0d8325ba8f917236f6b57f10
Projecte (3.62 MB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 702136e53b0857388b88d91e35dba259f794937b
Plec de condicions (401 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 2d4e9aad609feaf96899d6314156fcedfe0c0346
Avís a tots els licitadors (321 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: f71260115b15cc83a6e94621bb6531c243fe2595