Explotació d'instal·lacions temporals a la platja del Caló dels Homes Morts del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
5/2015
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 de maig de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
30 d'abril de 2015
Arxius adjunts:
ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE DIA 14/05/2015 (40 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 21a3ddc28290a238a4232aca04ff87a2ff5ebaf3
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (376 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: 2096924894f2bd571cab4a2b47074b473dcb3dcd
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES ESPECÍFIQUES (18 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: e431f1f6683d9559bd5aca0eaa0f5b8f03ce57a3
Plànol de situació (97 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: 04973281e59d7b4b03dcd4d72341778c5137b89a
BOIB LICITACIÓ (132 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: 09c1ed9ce6548e66c208c2362602a9003e3f2482
Autorització de Demarcació de Costes (576 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: 45cbbcf5ba80ea2ddb42a0118fa6040927ab044c