Servei de gestió de les escoles d'estiu del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
5/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
27 de maig de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de maig de 2015
Arxius adjunts:
ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE DIA 14/05/2015 (80 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: d9f4998c7407e91ea99f3ceddf8002662b0f442d
AVÍS ALS LICITADORS (55 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: df2e1db9e01af3f96a9ad854cde5bf5405f2fcd5
AVÍS ALS LICITADORS (54 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2015
Obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: 87cfff5183a6b24ae745b9344aa96781e554975d
ANUNCI DE LICITACIO DEL BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: fca75d8dd16daebc073a800a5a54a630f0dae30f
PLEC DE CLAUSULES ECONOMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (440 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: aa1a268661624714d59f326ac8d229ae6c68ba0a
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (114 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 635cfc0f3daacc124ac558205a4aa395cadeb33a