Licitación gestión escuela de Música
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
17 de juliol de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
2 de juliol de 2015
Arxius adjunts:
ACTA OBERTURA SOBRE C I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (204 KB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: 20f710b5202d6e186d2c43f9b50f1fd4a4110665
PLEC TECNIC (393 KB)
Data publicació a la web: 2 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: a2b637e50980a41f7bf7889138620d6f993a67b8
PLEC ADMINISTRATIU (310 KB)
Data publicació a la web: 2 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: 586050fd576b451c5116df4de2fa6cce1de37421
AVÍS ALS LICITADORS (308 KB)
Data publicació a la web: 30 de juliol de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per oberturea del sobre C
Emprenta digital SHA1: 805d4c5a482db249519ef4ea33bd72b25e5160fb
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (17 KB)
Data publicació a la web: 22 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: 7942f44f61101e61722ec2428c95dd27a9475d03
ANUNCI DEL BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 3 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: ff57d1b87f468ef33fc176b6279005e1308baf62
AVÍS ALS LICITADORS (12 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2015
Convocatòria de Mesa de Contractació per oberturea del sobre A
Emprenta digital SHA1: 8a68dbfdcd70378547897111426557ce09ffe487