INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENTDE LES ALARMES ANTIROBATORI ALS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Número d'expedient:
10/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de novembre de 2015
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (84 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 7e4bf4b0a1bb89d335dfc4dfe21e9ada7fb06f19
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (355 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 757bc5fde613f8fd6699b6cba888f8799138cca4
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (122 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 2767a9bc1bc97082c967392c9143c7f247bc2964