SERVEI D'INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE LES ALARMES ANTIROBATORI DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS
Número d'expedient:
2/2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
29 de març de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
10 de març de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (208 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 699ca1754059cff156da1fd0ed6497bb4c4d3523
ADJUDICACIÓ (272 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 1f765d6bdf96f1dfb56138d860049dc9db8a4fdc
CONTRACTE (22 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 28f4d369159c2155dd782a0397db1c5dcd155686
AVÍS ALS LICITADORS (118 KB)
Data publicació a la web: 13 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 0522e23aa064cfaad163c8df3407d39bd2b5ec84
AVIS ALS LICITADORS (159 KB)
Data publicació a la web: 30 de març de 2016
Convocatòria Mesa de contractació per obertura dels sobres A i B
Emprenta digital SHA1: cbb01050e5ad3fc47edd6a528cb8ccbfd1fb2a15
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (133 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 90fc526ebbc654e3818da5d485983407fde72962
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (327 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 1958b5c187eb0c1849ffa01ea8fa3dddc3cdb151
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (74 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 426df154ea01e0fa1ae75b679a02fc93d0add7a5