SERVEI DE TELEFONIA FITXA, INTERNET I MÒBIL
Número d'expedient:
3/2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
22 d'abril de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
7 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (251 KB)
Data publicació a la web: 29 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: f92639720e6eb8039467612929d9866de7a29b71
ACORD ADJUDICACIÓ LOT 2 (376 KB)
Data publicació a la web: 21 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: d89a967720fd17b01aeae3e63032c5bbbb9aa72e
ACORD ADJUDICACIÓ LOT 1 (153 KB)
Data publicació a la web: 21 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 29359a688039177bccd576f5df90935bb794b3ba
ACTA DE LA MESA (49 KB)
Data publicació a la web: 3 de juny de 2016
Proposta d'adjudicacio
Emprenta digital SHA1: 93fb36b5423a0fa87edb63ba592843c7575830ff
AVIS ALS LICITADORS (154 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: b3dd48e78c08207da849682792ca4964515c634a
ACTA DE LA MESA (42 KB)
Data publicació a la web: 23 de maig de 2016
Obertura sobres C
Emprenta digital SHA1: 72b419693e0d714a7439d65726b7d11bedd71a3a
AVIS ALS LICITADORS (166 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: b118faab9cfd6d4c37261ecec5fc1d771d3b6076
AVÍS ALS LICITADORS (150 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 53fcb67b6269a431c47a3dde911cfdd0effac487
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (133 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 05927e6727d338083e9e3be0ee275bf83b2042cb
PLEC ADMINISTRATIU (556 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 8ebd1a67947eaf468244119dbefa797566a6c5ab
PLEC TÈCNIC (777 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 8003880e90273eba7ad87946c2410e68375fc76c
INFORMACIÓ ALS LICITADORS (413 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 0b01041e9836a30fd79c7152441c2d3ac85cd58a