EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA PLATJA DEL CALÓ DELS HOMES MORTS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
5/2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 de maig de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
2 de maig de 2016
Arxius adjunts:
FORMLITZACIÓ DEL CONTRACTE (181 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 304f8d68c7d0cdb2f26a192d3d06bfa3e7a611e3
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (17 KB)
Data publicació a la web: 13 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: db42156dd4ceb60b462b72ae723eba9cf0e23e90
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (134 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 872ae5ad20ee37940d79eb8db34bf573931b74bf
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (277 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 532947f09fa9b35c7aa8cb0f84e772d41a0cd376
PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES (17 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 924845504deaccf159f40d154c9c4728f36725e3