EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE "BELLESA I CURA DELS PEUS" EN EL CENTRE DE S'ESTADES DIÜRNES DE S'ALQUERIA BLANCA 2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
6 de juliol de 2016
Data publicació a la web:
22 de juny de 2016
Arxius adjunts:
PLEC TÈCNIC (141 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 2575b8944b78297462d85f82b8ebaa8dc57364f2
PLEC ADMINISTRATIU (376 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: bb6bd4d498a7e05ded676aa16396dc4d5a707063
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: e1d23630100540ef451609b854a35703961f5e1e