PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
12/2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de juliol de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (253 KB)
Data publicació a la web: 14 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c81a57def5eea8f0eea5e96fa3a81ee1baa44405
ADJUDICACIÓ (253 KB)
Data publicació a la web: 14 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c169856035f2fd1ec98dba510d56976811a92c3b
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO (31 KB)
Data publicació a la web: 9 d'agost de 2016
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 3de6abe385eda1e0639d5717437a400f251f867d
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 5 d'agost de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: a11ecf2433f2bc1433bebc4503289f948dbd4331
ACTA MESA (95 KB)
Data publicació a la web: 1 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 8a91b3b15f0718e1150bbb6714d899dd1f7e8105
AVÍS ALS LICITADORS (89 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: b29b1bd4485b7ef9211c501d988cc7cfc1b6a25b
Correcció error material (98 KB)
Data publicació a la web: 13 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 0f6793f41db780d73e2fa74786004e8b2f1a43c9
ANUNCI DE LA LICITACIÓ AL BOIB (131 KB)
Data publicació a la web: 11 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: c21791ddf5f9f6caa2c413a5d74f84c634cd43d3
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (283 KB)
Data publicació a la web: 11 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: f994065bab7e69e7be393a507afc071bff43179d
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (181 KB)
Data publicació a la web: 11 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: e7393c61957285630fc4240fd130fc2dc8a74b71