SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L'EQUIPAMENT D'UN ESPAI DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ I DIVERSES OBRES PER CONDICIONAR-LO
Número d'expedient:
15/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 d'octubre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 de setembre de 2016
Arxius adjunts:
DECLARACIO EXPEDIENT DESERT (370 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 5eb6571819f7f41c11651dee2a8c8ec82ca09efa
ANUNCI DE LICITACIÓ BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 9e45282521ac220f317b7943591ceffc669894cf
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (536 KB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 8666417de9947fcea0440e12b545cc5be8e6dc61
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PLÀNOLS (1.28 MB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: bfe6daa6b722ac15993ece38d04e2e1cae08c6f1
MEDICIONS (126 KB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ecc823a159c0fbbd7de08917a3861a40bb4a557b