GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
16/2016
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
31 d'octubre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
DESISTIMENT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ (262 KB)
Data publicació a la web: 27 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b35eab2219d5a182d6346bcef931ebbca5b9cf4d
AVÍS ALS LICITADORS (146 KB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c9e946edb55c6f8ed8ea9b7b9d47d1e1653ef3c2
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (237 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: f582f2c65729ab9c9fb60d4f9bc65d86f2854d17
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (66 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: babfc2fee142f7a1a540cbd0cb069df788e14e0a
ESTUDI ECONÒMIC (433 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 0d3625c7c43e7524b9fe13f2f64ff033da6d467c
BOIB LICITACIÓ (132 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: cabc2d5d7b82f850c907fabfdebdef87be935c07
PLÀNOL POLIESPORTIU SANTANYÍ (832 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 2c9b8b5783c5bcf3ac55bfad5c71d52cd2addb23
PLÀNOL POLIESPORTIU CALA D'OR (312 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: b33603191d043a890f2b19f94033e84cdedbeb07
PLÀNOL PISTES DE PÀDEL CALA D'OR (115 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 027e2ae36701ef7780615b9c2858e46e6f9a674e
PLANOL PISTES PÀDEL ES LLOMBARDS (72 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 916917d6fd067e7100e31887bc0caf9fa7935a0a