COMPRA D'UN LOCAL A CALA D'OR DESTINAT A UBICAR UNA OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Número d'expedient:
20/2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
28 de novembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
14 de novembre de 2016
Arxius adjunts:
PROCEDIMENT DECLARAT DESERT (172 KB)
Data publicació a la web: 10 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: f4d592a6de06abfb50968cfcb097a57e7ecbb03a
ANUNCI LICITACIÓ BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 14 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: a87ead6d35d67b5c415c5c6cbea30476d577f0aa
PLEC DE CLÀUSULES (139 KB)
Data publicació a la web: 14 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c37de96bbe3882136cce2fe5f5a14fddcd569acb
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (1.99 MB)
Data publicació a la web: 14 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: dbf5efdcf3e2d7d880325fd2a940aacab9bc7c78