SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L'EQUIPAMENT D'UN ESPAI DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ I DIVERSES OBRES PER CONDICIONAR-LO
Número d'expedient:
19/2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 de desembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 de novembre de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (210 KB)
Data publicació a la web: 7 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 25ed3a86dd96bffa5d17c7a4a93224b08767392f
ADJUDICACIÓ CONTRACTE (206 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 75cb7dd070f9d0df542fee79853bcbc5efaeae10
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (32 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f208f713adf1968d46d0a714421491e03c1ed663
AVIS ALS LICITADORS (164 KB)
Data publicació a la web: 14 de desembre de 2016
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 542192af0526673160c645d6c2f4513a6b6eebb5
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (22 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: e2c4a6f067fe812acd4c1649ab0504144d24d9f2
AVÍS ALS LICITADORS (163 KB)
Data publicació a la web: 5 de desembre de 2016
Convocatòria Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 5c812fad5af6cc8d1722559bf165936d8a673bbf
ANUNCI DE LICITACIÓ BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: bba6dcf97ce6a930360ebc34733e6bb61e856ab9
MEDICIONS (126 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ecc823a159c0fbbd7de08917a3861a40bb4a557b
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (509 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c8f276f399f3474e5c13c76d35f3a615066892f8
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (1.28 MB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: bfe6daa6b722ac15993ece38d04e2e1cae08c6f1