GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
21/2016
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
22 de desembre de 2016
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
11 de gener de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (202 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 8febcafefbeb5a7f6b16aac509bc3db3b81cfae3
ADJUDICACIO (157 KB)
Data publicació a la web: 3 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: a7069edeb82d0ddc3951a795d86ff8b5456c8bc3
Acta mesa obertura sobre C i proposta d'adjudicació (118 KB)
Data publicació a la web: 27 de gener de 2017
Acta mesa obertura sobre C i proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: fd7bcd3733928791fd4de6a4156aef85cb15d563
AVÍS ALS LICITADORS (149 KB)
Data publicació a la web: 25 de gener de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 2624d8f88355bf66aec6c23882dc7a5dac293042
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO (22 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 88588cfffe3659123199b174b4d5f4705bad2f79
AVÍS ALS LICITADORS (148 KB)
Data publicació a la web: 13 de gener de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 995cdbf0e84e379d0361245a9a41581c374fd68d
AVÍS ALS LICITADORS (153 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2017
Suspensió de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 566693c04d278dcd8b951babcdfb9acd82c6c74b
NOTA D'ACLARIMENT (194 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 3613ba92fdaa51047fd266f0fb2b68c6b0aa1d10
4. PISTES PADEL ES LLOMBARDS (72 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 916917d6fd067e7100e31887bc0caf9fa7935a0a
2. POLIESPORTIU CALA D'OR (312 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b33603191d043a890f2b19f94033e84cdedbeb07
1.POLIESPORTIU SANTANYÍ (832 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 2c9b8b5783c5bcf3ac55bfad5c71d52cd2addb23
3.PISTES PADEL CALA D'OR (115 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 027e2ae36701ef7780615b9c2858e46e6f9a674e
ANUNCI DE LICITACIÓ BOIB (131 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: d1762b1931bdafce9d673991f1faffe5abef143b
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (389 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: d8f257d95418666ed37648a2d65b3c9c995a0779
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (351 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 12d881375309ce2ef98a6726959b328081516c03
ESTUDI ECONÒMIC (2.97 MB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 1f0470746416259efa2a66dbde84c28590f0a812