OBRES DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A L'AVINGUDA PUNTA GROSSA DE CALA D'OR
Número d'expedient:
1/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
7 de març de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 de febrer de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (225 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: f4d7d804fb1be769c37ae99a2d1f4382db6fad16
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (381 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 25ad0fa2d5d26eaaeddf71cd5f215e8703a20ade
ADJUDICACIO (398 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 03ca4d9a77549e52c3c618229fb0a17c0c2f92f6
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓN (72 KB)
Data publicació a la web: 22 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: b859e7c90dfcbed7567871d286bca345adf7659a
AVÍS ALS LICITADORS (170 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació per informar de la valoració dels sobres B i procedir a l'obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: acd7d6e2c58c1f3b0e01120ffce88827ff5c106d
AVÍS ALS LICITADORS (155 KB)
Data publicació a la web: 15 de març de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: 6195262b9cd3779780db8c02f494b153477107c9
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (30 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 592574c69929ac91c72068240126d61ee06a576f
AVÍS ALS LICITADORS (161 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2017
Convocatòria Mesa de Contractació per a informar de l'obertura dels sobres A i obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: dfb4068f8fba2bff35caa91624d38ab2181cb75d
ANUNCI DE LICITACIÓ BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 8fa3a86071d22352b67908ff141c194952ce4d1b
PROJECTE D'OBRES (8.00 MB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 54ee8bd7be53682dd8c4cb173a1e9c5baf888456
AVÍS ALS LICITADORS (162 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2017
Suspensió de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: ac883bed257412bc19f8be1f6c3309b3e6f10070