OBRES DE REFORMA I CONDICIONAMENT DEL CARRER PORTELL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
2/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
7 de març de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 de febrer de 2017
Arxius adjunts:
ADJUDICACIO (278 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: eb51eedadcff8cc79415f0667c48a136f88e4b6c
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (81 KB)
Data publicació a la web: 22 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: f823b119fdd283347fc53eeb2dca7df98c4dc4b0
AVÍS ALS LICITADORS (162 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació per informar de la valoració dels sobres B i procedir a l'obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 8d495c17bfa22d5db7c6a1a4347a113c5b9dcf78
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓN (39 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 4243974da7ef2c983aad024a8b3b0c1f024eb344
AVÍS ALS LICITADORS (152 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació per obertura dels sobres B
Emprenta digital SHA1: 556b099f6b6953e85e9273af41dc5b4945423f96
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (30 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 56e3d879d99d55ea7a0f2075e586ad66455e1091
ANUNCI DE LICITACIÓ BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: a0d557faa5baa33bf2ebe4f770c35127d689dcf4
ESCRIT TERMINI EXECUCIÓ PROJECTE (95 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 7ef0184ccf1e2e789ebcb84d795ac14fa8f20c81
PROJECTE D'OBRES (6.64 MB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: d3cb38297b7186ea696c209b64bb80e1fd59fcbf
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (377 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: ff1c4c4b0cd9f3f56c7e3fac57ed7da3c4a807be
AVÍS ALS LICITADORS (147 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: fdb3bd4f1f8a5ff971e8183046035d032c9b1872
AVÍS ALS LICITADORS (150 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2017
Suspensió de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: eb3bc55584338d00355aaec174bb32b3740496cf