EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS TEMPORALS A DIVERSES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
5/2017
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
31 de març de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
16 de març de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (1.65 MB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 8078bc0f19e98c68c8a0f2f8217c3115b4bffbb6
ADJUDICACIO LOT 9 CALO DELS HOMES MORTS (222 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 539c870388bce3af51d46cf4941a701db4d0a50c
ADJUDICACIO LOT 8 CALA D'OR (231 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 9fe1adb0358d34fd5fe6c7c2ac192fbbaafc7588
AVÍS ALS LICITADORS (163 KB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: ab643b4e91aea372aec35949ea699cebbd9dd916
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (40 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 20bd6535f3c357a96dfaad6f9b1153f184ee6714
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (77 KB)
Data publicació a la web: 7 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: cf8743bb0b2ac16cc2e3095b6b49f73f6da249ad
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 5 d'abril de 2017
Convocatòria Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: f60810b0586bd4f861bbebdacefc73958f591e48
AVÍS ALS LICITADORS (140 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2017
Suspensió de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 8d610770002e9a56f1566292de73e7dd5d568cee
PROJECTE BÀSIC PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SERVEIS TEMPORADA 2017 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPALS DE SANTANYÍ (3.92 MB)
Data publicació a la web: 22 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 68a93af19249d44f9225baee39f6c9ba1296d545
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (92 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: feb44dc45460c19c7917617e2975e1f7f8320902
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (393 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: aade9199fe382bd97a48aa3dde75fb5f4c353ca8
PLEC TÈCNIC (90 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: ec17c32fcf1900e2d3f9af9f9a520613080d89fa
ADJUDICACIO LOT 7 CALÓ DES POU (179 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: f138e51aa02b0184778f659c8253002fb823e635
ADJUDICACIO LOT 6 S'AMARADOR (296 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 0671d98beb3ed61a1cfaa9ce6e431cd90abc8c3f
ADJUDICACIO LOT 3. CALA GRAN (308 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 6f5bff6ccdf05279243a819c6209736d027ffe7c
DILIGÈNCIA (217 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2017
Comunicació d'errada material
Emprenta digital SHA1: 264982c5054d505c5eba351ad97b958b7e7bd01f
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (118 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 4fcefd831ff467624dcf91c01709e9ddd49553b7
ADJUDICACIO LOT 1. CALA LLOMBARDS (251 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: d0eb521e36726ae3efb7468d13bf767dcb97ae3f
ADJUDICACIO LOT 4. CALA EGOS (241 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 79f30382ddb197403953a204ea46d9b150a80bdd