OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CALÓ D’EN BUSQUES I DEL CALÓ D’EN BOIRA DE CALA FIGUERA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
7/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 d'abril de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 de març de 2017
Arxius adjunts:
ADJUDICACIO (260 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 95dccd1c28fe47eaa8fb8572984d4f0d65bfeedc
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (67 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: e8dc50dbdf84720e040e744b62e64482119c8f7a
AVÍS ALS LICITADORS (170 KB)
Data publicació a la web: 9 de maig de 2017
Convocatòria de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: 8b2da98fc9f4589be635f5e904d99fda135da598
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (31 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 0efcd00875c99c5e18f092e7194f2c72f3203127
PROJECTE D'OBRA (3.96 MB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: b4f8b5bd4eb2c71f4adccc629c03fb9b79db6507
AVÍS ALS LICITADORS (161 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Convocatòria Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 9f9a80230af42f7ec7656bc11f277788a29822f1
AVÍS ALS LICITADORS (160 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 1bd3cedde7a092bc7752f7d28f98f06ce5515d08
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 38d87a2eb81c8440571b86f335640aae9368aa27
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (564 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 5773980e5ed4f258ea89841edfad3db4bb2924b7