SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA SANTANYÍ, CALA LLOMBARDS, CALA GRAN I SA FONT DE N’ALIS - S’AMARADOR DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
6/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 d'abril de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 de març de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (378 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 1af264a14c7bd5276da1dcc42a3c4f5eb0ce40e7
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 9f892d684e79efea73391b904313275cdf6537eb
ADJUDICACIO (201 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 39c4622aba6a873e43896a0d8b5711b48055fbfd
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (41 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 723f40728cd713b0300a6d702c765c21837a3fef
AVÍS ALS LICITADORS (173 KB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: fe759dd78fac1e76ae583edbafc5285bbf7ebae9
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (0 B)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: fe759dd78fac1e76ae583edbafc5285bbf7ebae9
AVÍS ALS LICITADORS (168 KB)
Data publicació a la web: 7 d'abril de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres A i B
Emprenta digital SHA1: cc33ae0a699ea3fb9100ed4294cce1b062503a64
AVÍS ALS LICITADORS (163 KB)
Data publicació a la web: 5 d'abril de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: c9f90a7db1ae603bdcfe5639e656ca668f729748
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (231 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: cab96a957e0c79e7d5b6225b3731fb127d326d67
PLEC TÈCNIC (54 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 28326d863a9f0492fb2e2425f1d08ae32d4c5f2c