EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS A LA PLATJA DE SA FONT DE N'ALIS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
9/2017
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 d'abril de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
10 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (249 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: bf05ace88c2b992af22ced646d8643be9a6e79cb
ADJUDICACIÓ (221 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 1454ce5b3e7b6bf33b90b01936ce22d78da22d45
AVÍS ALS LICITADORS (166 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 9c240df7136b984e3dcedf93c5d3c7edb8120766
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (32 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 4aa4ab02e599c6e1deb0e8dea2cd808c7f483825
AVÍS ALS LICITADORS (162 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: bf031d1e39e85f32b828c2bc7318d013558850b7
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (134 KB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 5d20685284fa9df053719621d701fdff504e76ed
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (384 KB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 54499e1ae16995dfccaed58b4aa154e4db8bcaff
PLEC TÈCNIC (263 KB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 65cdcf4066006f3fc9a087f72966f71ada982642
PROJECTE BÀSIC PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SERVEIS TEMPORADA 2017 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ (3.92 MB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 68a93af19249d44f9225baee39f6c9ba1296d545
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (41 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: c9f83d994b4af4d8f7ad6c4f4afd4c1e1e18817c
COMUNICACIÓ ERRADA A L'AVÍS ALS LICITADORS (227 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 99cd07367dcf50e7f90d818f26cb95827753cb5a
AVÍS ALS LICITADORS (156 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2017
Convocatoria de Mesa de Contractacio
Emprenta digital SHA1: ff36356c2c2aebef573ace64f0a17b604c32296c