CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE S'ALQUERIA BLANCA
Número d'expedient:
3/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
2 de març de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (197 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: fbe55be439f8869664fdd82f6a7a96437829c355
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (231 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 7f24661017c1f741b9f1d9387a922eec6782c97c