CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE CALA D'OR
Número d'expedient:
4/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
2 de març de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
18 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (192 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 0d36463699eaceac020b7f49ba3486f32df12792
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (222 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 623f38099e02ab6e0fdba69a2001dd4a32b27bb1