LLOGUER D'UN LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL PER DUR A TERME L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT SITUAT A CALA SANTANYÍ
Número d'expedient:
10/2017
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 de maig de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
18 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (167 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 8e85a3eb6330bf3a49b261c97c5cfa6c4db433a7
ADJUDICACIO (213 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 94be8b00e0ad5d96a3b2a33ef92336eefd9d43ac
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (32 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 8e79ef7fd21ba7b1a18103b76675f173b1d747ff
AVÍS ALS LICITADORS (158 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 3e1c49ffc915cf869d5d1f1ad50779c1ea636918
AVÍS ALS LICITADORS (141 KB)
Data publicació a la web: 3 de maig de 2017
Suspensió de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: e738cb49757900a73dcd715aed8b288eac9a7720
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 4b8c81e42e00d8baeefaac5179335dab36748c89
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (462 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 24bdef3cd3144e11dbfac33ff369c2629c67012f
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (34 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 9369bcc717e1f92ce67a78d1f1d45b090f3a390f