EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS A LES PLATGES DE CALA SANTANYÍ I CALÓ DES CORRAL (CALA AZUL) DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
11/2017
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
19 de maig de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de maig de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (528 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: b97dde29ec8f8b2f338030f1f102105242a5e65f
ACTA SOBRES A y B (102 KB)
Data publicació a la web: 24 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: e76318397846d8a5368f948288231b3907eeb5eb
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: c10bce10255b0da2750032e03cb90f39406b5ea3
AVÍS ALS LICITADORS (148 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2017
Suspensió de Mesa de Contractacio
Emprenta digital SHA1: 69866256d3c09163d19ed3ed1f80c1a33e7903c8
PROJECTE BÀSIC PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SERVEIS TEMPORADA 2017 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPALS DE SANTANYÍ (3.92 MB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 68a93af19249d44f9225baee39f6c9ba1296d545
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: fe17eeb57667245c53046259b96866ea652e83be
ADJUDICACIO LOT 2 CALÓ DES CORRAL (CALA AZUL) (189 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 8e6b403c517671eb8dbea265c8db2e589d40a9e5
acta mesa obertura sobre C i proposta d'adjudicació (123 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 546c8f36fdedf798d8a060e81c15be9ea58a89ae
ADJUDICACIO LOT 1 CALA SANTANYI (206 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 12b8be3b26733aa44b4a08daa0a22ece416ae817
PLEC TÈCNIC (74 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 8b54c56729b26031507cea76e4f2cecd491413e5
AVÍS LICITADORS SOBRES B Y C (167 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 3f4f22633960a98b39e4e2a840099e1532a4526a
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (241 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 9a3571aeca6730616950ea591a0f0f51ca05b580