NOVA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ I L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE DIVERSOS CARRERS DE CALA LLOMBARDS
Número d'expedient:
12/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de juliol de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
8 de juny de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (237 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 83b739e5c0867aa60f6920826338c620f113edaf
ADJUDICACIÓ (323 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 831ad039480d22d684467dadb52903cc4d70e06d
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (207 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 179bb0ef985c0920ba2b14de05ac3b4109ed75fe
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (103 KB)
Data publicació a la web: 26 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 7277c5c63ed22d87727690fea6ac8af4f192a152
AVÍS ALS LICITADORS (160 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2017
Suspensió de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 7d75b1b1e5ba31b12c27dad3594cb97483ee2782
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 5ac83b4f14a68ae56f0470368f81afebc5de4c21
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (357 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: c8564ef8401c750adfe13a0d2e32028b88d94b00
PROJECTE D'OBRA (9.20 MB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 22dc5274d23910e2778bff303ec67bf8356b0c7d
AVÍS ALS LICITADORS (171 KB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: c91c56afa3b3d26b27242811df1e02e7240613ce
AVIS LICITADORS OBERTURA SOBRE B (159 KB)
Data publicació a la web: 18 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: c77374e95b7997acff732a5571084e7484c0460c
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (32 KB)
Data publicació a la web: 12 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 9212c9be2a6c115216f6584b1b6f3c5d8d690619
AVÍS ALS LICITADORS (165 KB)
Data publicació a la web: 7 de juliol de 2017
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 5884d6959052a01aa3987664a22a9443af01f56c