LOCAL DESTINAT A BAR EN EL CARRER VERGE DEL CARME, 27 DE CALA FIGUERA
Número d'expedient:
13/2017
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de procedimient:
Aprovació de projecte d'obra
Data termini màxim:
6 de setembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
15 de juny de 2017
Arxius adjunts:
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (9.65 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
PROJECTE MODIFICAT
Emprenta digital SHA1: cec71758d14eb024f7ecec70eaa7aef8b5107419
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (9.49 MB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: d4da0efdea98664b8b60f5ee6b7279460957f8a7
ANUNCI BOIB (115 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
EXPOCICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA PER AL.LEGACIONS
Emprenta digital SHA1: bb75a727dd8f732e1b398ed78f463c501392b4fe