LOCAL DESTINAT A BAR EN EL CARRER VERGE DEL CARME, 27 DE CALA FIGUERA
Número d'expedient:
13/2017
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 de gener de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 de desembre de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (125 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: a11398f7b52de8e132afc068d99377d856ca17f5
ACTA OBERTURA SOBRES B (85 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 517b75c09926efca119421a528a538eb499f51b5
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES B (132 KB)
Data publicació a la web: 22 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b0afc8fc7e8c77ef08b835841061c7aa246c5871
ACTA OBERTURA SOBRES A I SUSPENSIO OBERTURA SOBRES B (43 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 1dc5fa6e5f749082cceaacee69115f0b23769f08
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU, SOBRES B (139 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 4ab516bcad5ba11ec7cd314ce82c0a4dec3883af
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (133 KB)
Data publicació a la web: 8 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 5a5264ee8e0460bee52093d8c6b54791337b16a6
PLEC DE CONDICIONS LLOGUER BON BAR (469 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 57cce0d1f918f2779b3db01bc77d6afb1697b3e5
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES LLOGUER BON BAR (39 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 0488b53a3b7b9a61eac862726dac2f71cce10c70
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 93edc2392bd7cfaf40191147d160a5b2e2a332ca
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (9.65 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
PROJECTE MODIFICAT
Emprenta digital SHA1: cec71758d14eb024f7ecec70eaa7aef8b5107419
ANUNCI BOIB (115 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
EXPOCICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA PER AL.LEGACIONS
Emprenta digital SHA1: bb75a727dd8f732e1b398ed78f463c501392b4fe
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (9.49 MB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: d4da0efdea98664b8b60f5ee6b7279460957f8a7