SERVEI D'ENSENYANÇA DE MÚSICA QUE S'IMPARTEIX A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ PER AL CURS 2017-2018
Número d'expedient:
14/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 de juliol de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
8 de juliol de 2017
Arxius adjunts:
FORMALITZACIO CONTRACTE (278 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: aafa5908af1aa74b9f0513b1bd1a4c6614c5921b
ADJUDICACIO (392 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: bc4fca660f6898594152f0a7ca1bde20cd6f4ffb
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (39 KB)
Data publicació a la web: 2 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 81100f68c348675cb01fcd0c8dfe0903156281d6
AVÍS ALS LICITADORS (168 KB)
Data publicació a la web: 1 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 496ec46db843df252e6c268b56748e999a0c2346
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (99 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: ff5a85cfbc38ea9aa7077e11b4f764d269e24584
AVÍS ALS LICITADORS (157 KB)
Data publicació a la web: 24 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 44884039aac93850460982434cc2f7f0aade2fe3
ANUNCI BOIB DE LA LICITACIÓ (133 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 220a1c57bd15d0593b085be30a7d5540e9774522
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (324 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: 8b093134855799e8b6df451c0325030877b16736
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES (244 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: d3926be5b2a1166fab431121854cc5ba6fcdd886
MEMÒRIA ECONÒMICA (563 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2017
Emprenta digital SHA1: bd9f4dafb3825bc2a4dff148265d77883e1353bc