OBRES DEL PARC MUNICIPAL MOLINS AL CARRER GARBELLÓ DE CALA D'OR
Número d'expedient:
17/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 d'octubre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 d'agost de 2017
Arxius adjunts:
Anunci d'adjudicació (123 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 0920414d29d2bd9592a789bce7341104462d8765
Acta Mesa sobres A i B (67 KB)
Data publicació a la web: 20 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 18af887c953814a8c83962393343f84623b66b61
Avís als licitadors convocatòria Mesa de Negociació (158 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 17f1893a8b038fab5dd5ef844be1073fe8ca2adc
Avís als licitadors (144 KB)
Data publicació a la web: 10 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7bfe49c6790b14b3b5d14fe91bd9295a6731c9a0
ESMENA D'ERRADES AL PROJECTE D'OBRA (122 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 93c01623229fb71dd535695d25ffc4a58aebb7c6
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 14 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: b3e76f1c136dbfef33b241da6735b7bc4099f04f
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (354 KB)
Data publicació a la web: 14 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 95978cd222ce006788bc416e071315f6e7d138d8
ANUNCI BOIB EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (114 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 89005197a30b5f76345e6787114778a1ac5168f8
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (10.09 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 04cd0a1101ea11318e7128f9f5702eb50ba58cf9