OBRES DE REFORMA I CONDICIONAMENT DEL CARRER S'EN SEBASTIÀ VILA
Número d'expedient:
16/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 de novembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 d'agost de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (125 KB)
Data publicació a la web: 15 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: bb0635eef286adaf3fcaf9070e64c12d0e567386
AVIS ALS LICITADORS CLASSIFICACIÓ (19 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 36f400126254cbbeffbaadae4c6db65dfdc495c1
AVIS ALS LICITADORS ACLARIMENT PRESSUPOST (168 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 4a31489af016e3a21b12ec1da60c703884257df4
Licitació per a la realització de les obres reforma i acondicionament del carrer de Sebastià Vilà (135 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: fb0a0bf395d6c35e6f4376241b4ccf59c48e6d79
PCAP CARRER SEBASTIA VILA (671 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: f7a9d1c3a25affa2394f9cbbe52572cfdb0ddffa
PRESSUPOST PROJECTE DE ACONDICIONAMENT I REFORMA SEBASTIA VILA (73 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7bf5125b7a082f2bcb7cd9d20603ec612eac6740
PROJECTE D'ACONDICIONAMENT I REFORMA SEBASTIA VILA (6.86 MB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: a50ed7b9eeb21fe0ea0a4038d15b6a1681534b6b
ANUNCI BOIB D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (113 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: b128589fc478c437a4ecc5db41006dc63b6a0089
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (6.48 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 3b0762e9cfeb0eea4c641e88c7ad11bf005a610b
ACTA MESA SOBRES A I B (62 KB)
Data publicació a la web: 10 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 55f6c2e1c95cc76a75d1da077a8c9e22aa0f41c8
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE A, I SI ESCAU, SOBRE B (156 KB)
Data publicació a la web: 8 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: c987ad097feb11e0038382c83abeeaa03b63c698
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (12 KB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: ddbc9874c508289626dbac8fadce0d498777ac7e