ASFALTAT DE CAMINS RURALS, CAMÍ DE SES VALENTINES - SON COSME PONS I CAMÍ DE MONDRAGÓ
Número d'expedient:
18/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (702 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 8f131c18713c6f2e683aaf3fcbf66fc1fa85b54f
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6c74f46d57e230b946d669d8cbd2e909817ee6c2
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (8.86 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 9fc4fdad541d6617b16cd0480e3438c6dfce8d9b
ANUNCI BOIB DEL PROJECTE D'OBRA (116 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 592a85bf108cc1106239a8ab276f6613619dcb83