ASFALTAT DE CAMINS RURALS, CAMÍ DE SES VALENTINES - SON COSME PONS I CAMÍ DE MONDRAGÓ
Número d'expedient:
18/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
6 de setembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
21 d'agost de 2017
Arxius adjunts:
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA (8.86 MB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 9fc4fdad541d6617b16cd0480e3438c6dfce8d9b
ANUNCI BOIB DEL PROJECTE D'OBRA (116 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 592a85bf108cc1106239a8ab276f6613619dcb83