PISTA MULTIESPORTIVA A CALA D'OR
Número d'expedient:
19/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
13 d'octubre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
13 de setembre de 2017
Arxius adjunts:
Anunci d'adjudicació (194 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 098e6582205ac2b90df8ca02f5283b9a4c3b332d
Acta Mesa sobres A i B (59 KB)
Data publicació a la web: 20 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 749ff13a0c27887ec315a462888b4a14ee5e6013
Avís als licitadors convocatòria Mesa de Negociació (157 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: bdb6ae7fb49e0a70158569e42b53f7af5f61c1be
avis als licitadors (139 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: e006b49da786ad0646f9d3865cb0653d3e753c72
Aclariments sobre el preu de la pista multiesportiva (218 KB)
Data publicació a la web: 29 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 74e772fe60e597b5ae9dc8e66cbc40f64bb35034
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (345 KB)
Data publicació a la web: 18 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: fd0c4167449fb8e290d849098799f69ce5255915
EXPOCICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'OBRA PER AL.LEGACIONS (116 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 06a36e38f7300f5d768517604c334c8d0bdb148c
PROJECTE D'OBRA (6.18 MB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 12bd2947e62f34d8e80752eb3e697dbc3f85923b