CONTRACTE PER A LA PRESTACIO DE DIFERENTS SERVEIS AL TEATRE PRINCIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
20/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de novembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
6 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (127 KB)
Data publicació a la web: 15 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: d7ddfc15d315abaa40cdc60e74e88619de28089a
Acta Mesa sobres A i B (53 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: af6eebeb7c246dfd72949c43ff84ae60171bf272
Avís als licitadors sobre l'obertura dels sobres A (154 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 9a5800d59e6c6241944f070b0bcaf3418d4d612f
ANUNCI DE LICITACIÓ (134 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: e82243a93141233ae20b7fe7cc2a237c3bc726c8
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES SERVEIS TEATRE PRINCIPAL (199 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: d02f0140be99b52dd99fc1f59145ba538d491855
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES SERVEIS TEATRE PRINCIPAL (63 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 49e06ce27e44ef49cc376b11a276174403def97f