Projecte d’instal•lacions i adeqüacions d’hidrants en el municipi de Santanyí
Número d'expedient:
21/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de desembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
27 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
Projecte (9.91 MB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 13b22033bd26aeb5d484b5a625287661e6763c41
Exposició pública hidrants (116 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: dbc900f8874d24459fd128d3ce8be57bf4d71f1e