Projecte d’instal•lacions i adeqüacions d’hidrants en el municipi de Santanyí
Número d'expedient:
21/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (84 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 8d5a3913c250c4e4a3d48324aed942e08f76bda0
ACTA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (56 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: dc4293b2ff0ba75ac3b9d0a48a26bda18bce4c8e
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A I, SI ESCAU, SOBRES B (148 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 8383e426c9b61e12e3b506ab51ee974aecf6ea61
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (139 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 1e9bbc2c464d9be7787242530e76e9e8ee12b1be
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (671 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 57de15e576475501cec63c851a1771faf9fde36a
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 142fbd1ed47f8d85346020c775003d5f2070297e
Projecte (9.91 MB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 13b22033bd26aeb5d484b5a625287661e6763c41
Exposició pública hidrants (116 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: dbc900f8874d24459fd128d3ce8be57bf4d71f1e