Servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals de Santanyí
Número d'expedient:
23/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
22 de desembre de 2017
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
7 de desembre de 2017
Arxius adjunts:
ACTA MESA SOBRE C (117 KB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 59b42be860c4def0313a4244cdb68c1867d72740
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE C (157 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 53a3f1fde23fab8225c84e4cb1e19c5bf4b9bc61
ACTA MESA SOBRES A I B (43 KB)
Data publicació a la web: 10 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 957620b8356c89923baac6fd20f10a51f3922deb
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE A I SI ESCAU SOBRE B (154 KB)
Data publicació a la web: 4 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 2d4eab1fae16f061bcd5da0bd3328d33fc6c14d8
Plec de prescripcions tècniques (360 KB)
Data publicació a la web: 7 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 48a5d98120d195084ff5c892e83f2c040b178882
Plec de clàusules administratives (609 KB)
Data publicació a la web: 7 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 6e32be100cb0b2999b3ff251b0699dfddaacfbdf
Licitació del contracte per a la realització del servei de manteniment dels ascensors (134 KB)
Data publicació a la web: 7 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: e7a00e628d448717217a09cabaf95e9873cb8bb1