Projecte de les obres d'adequació i dotació de serveis del carrer Sa Romaguera de Calonge
Número d'expedient:
23/2017
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
8 de febrer de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
13 de desembre de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (126 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: b7567c223972255ab9dc737b0088c337956cc6c4
ACTA NÚM. 2 MESA OBERTURA SOBRE B (80 KB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 5de6367276b787e8c9584b7f8440c79d354df02b
ACTA NUM. 1 OBERTURA SOBRES A I SUSPENSIO (52 KB)
Data publicació a la web: 16 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 27300bcc1d4dfdaef7104cbb966b732b923d1aed
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU SOBRES B (161 KB)
Data publicació a la web: 13 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 55417bda67792540397a0a0641746d48d02e9a24
AVIS ALS LICITADORS SUSPENSIO OBERTURA SOBRES A (144 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 1bf74a0041a7942869ff0276b78e46ebcfa6ae7d
ANUNCI EXPOSICIO PUBLICA DEL PROJECTE (116 KB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: bc84a5b41c2fcbabfd85889a4a7b8d3959798c6a
ANUNCI DE LICITACIO (134 KB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 593f5ebed2af49e826a7bdadda1fde3c0c21d4bf
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (583 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: d431d88e389736208dcd620b4a4ffcd97a6c8da6
Projecte d'obres carrer Sa Romaguera (8.50 MB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 62e6287f0745ba9b3ffaf428da975e48fd1ba78b